Fler elever känner sig otrygga i skolan

Elever skriver på tavlan

Nu har skolorna börjat igen. Foto: Pixabay.

Hurra! Skolorna har börjat igen! Många är glada över få att komma tillbaka till klassrummet, träffa kompisar och lära sig en massa nya saker. Men det känns inte lika bra i magen för alla barn och unga. Fler och fler barn känner sig otrygga i skolan, säger organisationen Friends.


Varje år frågar Friends barn och unga hur trygga de känner sig i skolan. Barnen som får svara på frågor är mellan 9 och 18 år. Svaren som Friends får skrivs in i en rapport. Nu är det tionde året som Friends ger ut sin rapport. De kan nu se hur barn och ungas mående har förändrats under de senaste tio åren.


Enligt rapporten är det fler barn som känner sig otrygga i skolan än tidigare. Framför allt ökar otryggheten bland tjejer i årskurs 3–6. Under de senaste sju åren har kränkningar på nätet ökat från 21 procent till nära 29 procent i den här gruppen. 


Barn som är uppkopplade på internet är yngre i dag än vad de var förr. Därför menar Friends att kränkningar på nätet också börjar tidigare, men att det inte finns en tillräckligt bra plan för att stoppa kränkningarna. Tjejer i årskurs 3–6 är också den grupp som känner sig ensammast i skolan. 


Friends vill att Sverige politiker måste göra mer för att stoppa mobbningen i skolan. Friends har därför skrivit ner 10 krav till politikerna. Bland annat vill de att det ska stå om mobbning i skollagen. Det gör det inte i dag. I skollagen står det bland annat om vilka rättigheter och skyldigheter som elever och personal har i skolan. Ett annat av Friends krav är att det ska finnas fler kuratorer på skolorna.


Fundera och diskutera

  1. Hur trygg känner du dig i skolan?
  2. Hur trygg känner du dig på internet?
  3. Vad kan du göra för att hjälpa till att stoppa mobbning?


Vad kan du göra om du inte mår så bra?
SVT har satt ihop en väldigt bra lista på ställen du kan vända dig till.

Akuten, 112
Vid akut självmordsrisk eller psykisk ohälsa.

Vårdguiden 1177 
För sjukvårdsrådgivning och information om närmsta psykiatriska mottagning.

Elevhälsan, skolkurator/skolsköterska 
På din skola kan du prata med en sköterska eller kurator om sådant som tynger dig. De kan även hjälpa dig att söka dig vidare om du inte vet vad du vill eller behöver.

BUP 
Barn och ungdomspsykiatrin har mottagningar över hela landet. På BUP kan du träffa psykiatriker och läkare och få hjälp med allvarligare psykiska besvär så som depression, ångest eller självskadebeteenden.  

Vårdcentralen 
På vårdcentralen kan du träffa särskilda läkarteam som riktar sig speciellt till barn och unga. De kan hjälpa till om du till exempel har sömnproblem eller känner dig deprimerad.

Ungdomsmottagningen 
På ungdomsmottagningar kan du prata med psykologer och kuratorer.

BRIS 
Organisation som jobbar med barn och ungas rättigheter. Här kan du mejla, chatta och prata med en kurator på telefon om till exempel våld, ensamhet eller oro. Det går även att boka fysiska möten med kurator eller delta i gruppmöten där du kan träffa andra unga i samma situation och få stöd.

Tilia 
Stödorganisation som jobbar med ungas psykiska hälsa. På Tilia kan du chatta och mejla med unga vuxna som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa, du kan läsa om och lyssna på andras historier. Tilia anordnar även gruppträffar och läger.

Mind
Ideell förening som arbetar med psykisk hälsa. Här kan du chatta om sådant som tynger dig. Det finns även en självmordslinje dit du kan vända dig om du eller en närstående har tankar på att ta sitt liv.

SPES
Ideell organisation för de som förlorat en familjemedlem, släkting eller vän genom suicid. Hit kan du vända dig för stöd och för att prata med andra i samma situation.

Jourhavande medmänniska
Här kan du anonymt chatta eller prata i telefon med volontärer om vad som än tynger dig. Stödlinjerna är öppna varje natt alla dagar om året.

Ungas jourer 
Anonym chatt-, mejl- och telefonjour för unga.

Röda Korset 
Har en chatt där du kan prata med en jourhavande kompis.

Maskrosbarn 
Hit kan du vända dig om du har det jobbigt hemma, kanske blir du behandlad illa eller har en förälder som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom. På Maskrosbarn kan du få stöd av en kurator online och chatta med vuxna som själva hade det svårt hemma när de var barn. De anordnar även fysiska träffar och läger

Friends
Friends jobbar mot mobbning och andra kränkningar. Hit kan du vända dig via mejl, telefon eller webbformulär med frågor om bland annat mobbning, ensamhet, rasism och vuxnas ansvar.

Killar.se 
Chatt för de som identifierar sig som kille och är mellan 10-25 år. Har även samtalsmottagning med kuratorer och psykologer i Stockholm eller över videosamtal.

Tjejzonen 
Chatt för de som identifierar sig som tjej och är mellan 10-25 år. På Tjejzonen finns det möjlighet att få en fadder som man kan chatta med och träffa fysiskt.  

RFSL Stödmottagning
Hit kan man som hbtq-person vända sig för stöd, bland annat om man blivit utsatt för trakasserier. Stöd ges över mejl, telefon eller genom fysiska träffar.

Källa: SVT

Friends är en organisation.
De jobbar bland annat med mobbning.
Friends har skrivit en rapport om hur trygga
barn och unga känner sig i skolan.

 

I Friends rapport står det
att fler barn känner sig otrygga i skolan än tidigare.
Det är framför allt tjejer i 3:an till 6:an
som känner sig mer otrygga än tidigare.

 

Bland annat kan det bero på
att yngre barn är på nätet mer än tidigare.
På nätet kan mobbning följa med
barnen hem och göra dem otrygga.

 

Friends har skrivit tio krav
till dem som bestämmer i Sverige.
I kraven står det bland annat att
det ska står i skollagen om mobbning.
Friends vill att lagen ska säga
att vuxna på skolan ska jobba mot mobbning.

 

Fundera och diskutera

  1. Hur trygg känner du dig i skolan?
  2. Hur trygg känner du dig på internet?
  3. Vad kan du göra för att hjälpa till att stoppa mobbning?