Vad är viktigt för Generation Z?

En röd bakgrund med ett vitt stort Z i mitten. Runt bokstaven är en ritad kvist med blad.

De som fötts runt år 2000 kallas för Generation Z.

Generation Z är den grupp människor som fötts runt år 2000. Generation Z tycker det är viktigt att träna och må bra, men de känner sig också mer stressade än tidigare generationer.

 

En generation är en grupp människor som fötts under samma tidsperiod. Generationer har fått olika namn så att människor vet vilken generation det är man pratar om. Människor som är födda strax innan eller strax efter år 2000 kallas för generation Z.

 

Forskare som undersöker trender har kollat på hur generation Z beter sig jämfört med tidigare generationer. Enligt undersökningar är det viktigt för barn och ungdomar i den här generationen att snabbt bli vuxen.

 

Generation Z är också väldigt hälsomedvetna och dricker mindre alkohol än tidigare generationer. Det finns ett stort fokus på att träna och att må bra.

 

Men generation Z känner sig också mer stressade än tidigare generationer. Många ungdomar och barn i den här generation känner att de har väldigt många val och ett stort ansvar för både sig själva och miljön runt omkring dem.

En generation är en grupp människor
som har fötts under ungefär samma tid.
Generationer får olika namn
för att vi ska kunna hålla isär dem.

 

De som är födda runt år 2000
kallas för Generation Z.
De som ingår i Generation Z
är barn eller unga just nu.

 

Men vad skiljer Generation Z
från andra generationer?
Det har några forskare undersökt.

 

Forskarna kom fram till att
träning och bra mat är viktigt i Generation Z.
Men Generation Z är också
mer stressade än andra generationer.