Veckans fördjupning: Valfrågan klimatet

Protester för klimatet.

Många tycker att klimatet är en viktig fråga. Foto: Pixabay

Inför valet i höst har partierna olika valfrågor. Klimatet är en viktig valfråga för särskilt unga människor. 


Den 11 september är det val. Då ska människor i Sverige rösta på vilka de tycker ska bestämma i Sverige.


Inför valet brukar människor prata om något som kallas för valfrågor. Valfrågor är frågor som människor tycker är extra viktiga. Valfrågor kan till exempel handla om hur skolan eller sjukvården i Sverige borde fungera.


En annan valfråga är klimatet. Den är viktig för unga väljare. Unga väljare är minst 18 år gamla eftersom de får rösta.


Enligt en undersökning är miljö och klimat en av de tre viktigaste valfrågorna för unga väljare. De andra två valfrågorna är jämställdhet och sjukvård.


Den fråga som har ökat mest i intresse för unga väljare är försvaret. Men den är ändå inte en av de tio viktigaste valfrågorna enligt de unga.


Text av Felicia Green
Veckans fördjupning: Valfrågan klimatet


Socialdemokraterna

Socialdemokraterna tycker att klimatet är en av de viktigaste frågorna. T.ex. vill partiet ha mer klimatvänlig kollektivtrafik. 


Socialdemokraterna vill också att Sverige ska se till att andra länder gör mer för klimatet. 


Partiet vill även att EU ska se till att bilar som drivs av bensin och diesel ska sluta säljas i framtiden. Bensin och diesel är nämligen dåligt för klimatet.

Moderaterna

Klimatet är inte en av Moderaternas viktigaste frågor, men de har ändå flera förslag på hur de vill göra klimatet bättre. Moderaterna vill t.ex. öka användningen av mer miljövänliga bränslen.


Precis som Socialdemokraterna vill Moderaterna se till att alla världens länder gör mer för klimatet. Till exempel vill de att EU ska ha bättre lagar om klimatet.Sverigedemokraterna

Klimatet är inte en av de viktigaste frågorna för Sverigedemokraterna. Men de har några åsikter om hur vi kan hjälpa klimatet. 


T.ex. vill Sverigedemokraterna att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser genom att använda mer kärnkraft. Partiet vill också att Sverige ska använda mindre olja.Centerpartiet

Centerpartiet tycker att klimatet är en av de viktigaste frågorna. T.ex vill partiet att all elektricitet i Sverige ska vara förnybar. Förnybar elektricitet kommer t.ex. från vattenkraft och solenergi.


Centerpartiet vill också göra klimatet bättre genom att satsa på miljövänliga bränslen.Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tycker att klimatet är en viktig fråga. 


Partiet vill t.ex. att Sverige ska lägga mycket pengar – 700 miljarder kronor –  på att göra Sverige mer klimatvänligt. 


Pengarna ska exempelvis gå till snabbare tåg och klimatvänlig elektricitet.

Vänsterpartiets logga. Det är en nejlika, som är en blomma med ett stort V i mitten.Kristdemokraterna

Klimatet är inte en av partiets viktigaste frågor, men de har förslag på hur de vill hjälpa klimatet. 


Kristdemokraterna vill att vi i världen ska nå klimatmålet som säger att världen max får bli 1,5 grader varmare.


Kristdemokraterna tycker också att vi i Sverige ska hjälpa andra länder att bli mer klimatvänliga.Liberalerna

Liberalerna tycker att klimatet är en av de viktigaste frågorna. 


Liberalerna vill stoppa klimatförändringarna genom att t.ex. se till att Sverige använder el och bränslen som är klimatvänliga, som sol-, vind- och kärnkraft.


Partiet tycker också att det är viktigt att Sverige fångar in och förvarar växthusgasen koldioxid där den inte kan skada klimatet.Miljöpartiet

Miljö och klimat är Miljöpartiets viktigaste frågor. Partiet vill göra mycket för att hjälpa klimatet. 


De vill att alla delar av samhället ska bli bättre för klimatet. T.ex. vill de ha energi och bränslen som är klimatvänliga. De vill också att fler hus ska byggas av trä i stället för av betong eftersom trä är bättre för klimatet.


Den 11 september är det val i Sverige.
Då kan man bland annat rösta
på det parti man vill ska bestämma.

 

Alla svenska medborgare
över 18 år får rösta.
De som får rösta brukar kallas för väljare.
Det väljarna tycker är viktigt
brukar kallas för valfrågor.

 

För olika väljare är olika valfrågor extra viktiga.
Unga väljare tycker att klimatet
är en viktig fråga.

 

Två andra viktiga frågor
för unga väljare är jämställdhet och sjukvård.

 

Veckans fördjupning: Valfrågan klimatet

I veckans fördjupning kan du läsa
vad de olika partierna tycker om klimatet.

 

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna tycker att klimatet
är en av de viktigaste frågorna.
De vill till exempel ha mer klimatvänliga
bussar och tåg.

 

Socialdemokraterna vill också att Sverige
ska se till att andra länder gör mer för klimatet.

 

Socialdemokraterna tycker också att EU:s länder
ska sluta sälja bilar som behöver bensin och diesel för att köra.
Bensin och diesel är nämligen väldigt dåligt
för miljön och för klimatet.

Moderaterna

Moderaterna tycker inte
att klimatet är den viktigaste frågan.
Men de har ändå förslag på
saker som kan göra klimatet bättre.

 

Till exempel vill Moderaterna
att vi ska använda mer miljövänliga bränslen i Sverige.
Miljövänliga bränslen är till exempel
elektricitet eller naturgas.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna tycker inte
att klimatet är den viktigaste frågan.
Men de har ändå några åsikter
om vad Sverige ska göra för att bli mer klimatvänliga.

 

Sverigedemokraterna tycker
att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser.
Växthusgaser är gaser som gör
så att jordklotet blir varmare.

Centerpartiet

Centerpartiet tycker att klimatet
är en av de viktigaste frågorna.
Centerpartiet vill att all elektricitet i Sverige
ska komma från förnybara källor.

 

Det betyder att vi ska göra elektricitet
genom till exempel solenergi eller vattenkraft.
Det är saker som inte kan ta slut.
Man kan också göra elektricitet från olja eller kol.
Men de släpper ut gaser och är inte bra för klimatet.

 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tycker att klimatet är en viktig fråga.
Vänsterpartiet vill att Sverige
ska lägga 700 miljarder kronor
på att göra Sverige mer klimatvänligt.
Pengarna ska exempelvis gå till snabbare tåg
och klimatvänlig elektricitet.

Kristdemokraterna

Klimatet är inte en av Kristdemokraternas viktigaste frågor.
Men Kristdemokraterna har ändå några förslag
på hur vi i Sverige kan hjälpa klimatet.

 

Kristdemokraterna vill att världen ska nå klimatmålet
som säger att världen max får bli 1,5 grader varmare.
Kristdemokraterna tycker också
att vi i Sverige ska hjälpa andra länder
att bli mer klimatvänliga.

Liberalerna

Liberalerna tycker att klimatet
är en av de viktigaste frågorna.
Liberalerna vill stoppa klimatförändringarna
genom att till exempel använda el
istället för bränslen som är dåliga för klimatet.

 

Partiet tycker också att det är viktigt
att Sverige fångar in och förvarar koldioxid
där den inte kan skada klimatet.
Koldioxid är en växthusgas som
gör att jorden blir varmare.

Miljöpartiet

Miljö och klimat är Miljöpartiets viktigaste frågor.
Det hör du nästan på namnet.
Partiet vill göra mycket för att hjälpa klimatet.

 

Miljöpartiet vill att alla delar av samhället
ska bli bättre för klimatet.
Till exempel vill Miljöpartiet ha energi och bränslen
som är klimatvänliga.
De vill också att fler hus ska byggas av trä
istället för av betong eftersom trä är bättre för klimatet.