Veckans fördjupning: A-traktorer

Gamla A-traktorer i olika färger på rad i gräset.

Vissa A-traktorer ser gamla ut. Men nya bilar kan också bli A-traktorer. Foto: Johan Vigren/Wikimedia commons

Just nu pratar många om A-traktorer. Anledningen är att det sker många olyckor. Därför kan det snart komma nya regler.


En A-traktor är en ombyggd bil. Det finns speciella regler för hur bilen ska byggas om för att bli en A-traktor. Till exempel ska det inte gå att köra A-traktorer snabbt.


A-traktorerna får inte köra snabbare än 30 kilometer i timmen på vägarna. Det är väldigt långsamt jämfört med vanliga bilar, som till exempel kan köra i 110 kilometer i timmen på motorvägar.


Anledningen till att bilarna heter A-traktorer är att de räknas som en slags traktor efter att de har blivit ombyggda.  


A-traktorer och andra liknande fordon har funnits i Sverige i många år. Särskilt populära är A-traktorer bland ungdomar. I Sverige säger lagen nämligen att 15-åringar får köra A-traktor om de har ett särskilt körkort.


Men på senare tid har tidningar och andra medier skrivit mycket om A-traktorer. Det har nämligen skett flera olyckor med A-traktorer. I vissa fall har ungdomar till och med dött.


Transportstyrelsen är en myndighet som har hand om trafik i Sverige. Transportstyrelsen vill att det ska komma nya regler för att göra A-traktorerna säkrare.


Just nu måste man inte ha bilbälte på sig i en A-traktor. En av reglerna som Transportstyrelsen vill införa är därför krav på bilbälte.


Men det är inte bara Transportstyrelsen som intresserar sig för A-traktorerna. EU tycker nämligen inte att A-traktorerna följer EU:s trafiklagar. EU har därför hört av sig till Sverige för att prata om A-traktorerna.


Text av Felicia Green


Isak, 8 år, berättar i ”Lilla Aktuellt” om sitt intresse för A-traktorer.
Obs: Vissa siffror i programmet är gamla och stämmer därför inte längre.
Veckans fördjupning: A-traktorer100 år av ombyggda bilar

Redan på 1920-talet började människor i Sverige att bygga om bilar. De ombyggda bilarna var enkla och räknades som jordbruksmaskiner.


Det har funnits olika slags ombyggda bilar. På 1930-talet blev till exempel en variant som kallas för EPA-traktor populär. I dag är alla de ombyggda bilarna A-traktorer.


Att lagen säger att man inte behöver ha fyllt 18 år för att få köra de ombyggda bilarna gjorde att de blev populära bland ungdomar.

A-traktorer har en orange triangel bak på bilen. Foto: Wikimedia commons
Alltmer populära

A-traktorer har blivit mycket vanligare de senaste åren. Sedan år 2020 har antalet A-traktorer fördubblats och nu finns det cirka 50 000 A-traktorer i Sverige.

Att antalet A-traktorer har ökat så mycket tror Transportstyrelsen beror på att det kom nya regler år 2020. De nya reglerna betydde nämligen att även nyare bilar kunde bli ombyggda till A-traktorer. Innan dess kunde man bara bygga om gamla bilar.  

Volvo är det vanligaste bilmärket att bygga om. Foto: PixabaySpeciellt för Sverige

A-traktorer är något unikt för Sverige. En anledning till att A-traktorer länge har varit populära är att ungdomar har kunnat köra dem. Det har till exempel gjort det lättare för ungdomar på landsbygden att ta sig runt.


På landsbygden i Sverige kan det vara väldigt långt mellan olika hus och orter. Det finns inte heller så många bussar och annan kollektivtrafik. Då kan det vara praktiskt att ha en A-traktor när man till exempel vill hälsa på sina kompisar.

Ungdomar i en A-traktor. Foto: Wikimedia commonsKritik mot A-traktorer

Även om A-traktorer är populära finns det problem. Som det är just nu finns det inte så många regler för A-traktorer. Till exempel finns det ingen lag som säger att man måste ha bilbälte när man åker A-traktor.

A-traktorer behöver inte heller vara vanliga bilar. Så som lagen ser ut nu kan 15-åringar köra stora lastbilar som är ombyggda till A-traktorer.

En del människor tycker också att ungdomar inte är mogna nog att köra bilar, även om de går långsammare än vanliga bilar.

Samtidigt som fler ungdomar har börjat köra A-traktor har också antalet olyckor ökat. För att minska antalet olyckor vill därför Transportstyrelsen skapa fler regler för A-traktorer.

En lastbil som den här kan i dag bli en A-traktor. Foto: Wikimedia commonsLänk till licenser för artikelns Wikimedia commons-bilder finns här och här.

Många pratar just nu om A-traktorer.
Det beror på att det har varit
många olyckor med A-traktorer på sistone.  

 

En A-traktor är en bil
som fått en annan, långsammare motor.
A-traktorer får bara köra i 30 kilometer i timmen.
Det är ganska långsamt
jämfört med hur snabbt en vanlig bil får köra.

 

Just nu får man köra A-traktor
om man är 15 år gammal. 

 

Transportstyrelsen är en myndighet.
De jobbar med saker som
har med trafik att göra.

 

Transportstyrelsen säger att de vill
att det ska komma nya regler för A-traktorer.
De vill nämligen
att det ska bli säkrare att köra A-traktor. 

 

Isak, 8 år, berättar i ”Lilla Aktuellt”
om sitt intresse för A-traktorer.

Obs: Vissa siffror i programmet är gamla
och stämmer därför inte längre.

 

Veckans fördjupning: A-traktorer

100 år av ombyggda bilar

Redan på 1920-talet började
människor i Sverige att bygga om bilar.
De ombyggda bilarna var enkla
och räknades som jordbruksmaskiner.

 

Det har funnits olika slags ombyggda bilar.
På 1930-talet blev till exempel en variant
som kallas för EPA-traktor populär.
I dag är alla de ombyggda bilarna A-traktorer.

 

A-traktorer är populära bland ungdomar
eftersom man inte måste vara 18 år
för att få köra en A-traktor. 

Alltmer populära

A-traktorer har blivit mycket vanligare
de senaste åren.
Sen år 2020 har antalet A-traktorer fördubblats
och nu finns det cirka 50 000 A-traktorer i Sverige.

 

Att antalet A-traktorer har ökat så mycket
tror Transportstyrelsen beror på att det kom nya regler år 2020.
De nya reglerna betydde nämligen
att även nyare bilar kunde bli ombyggda till A-traktorer.
Innan dess kunde man bara bygga om gamla bilar.  

Speciellt för Sverige

A-traktorer finns bara i Sverige.
A-traktorer har gjort det enkelt för ungdomar
på landsbygden att ta sig runt.
Därför har de blivit populära här. 

 

Kritik mot A-traktorer

Även om A-traktorer är populära
finns det problem.
Det finns just nu inte så många regler för A-traktorer.
Och det gör ofta att det blir fler olyckor.
Till exempel finns det ingen lag
som säger att man måste ha bältet på sig
när man kör i en A-traktor. 

 

A-traktorer behöver inte heller vara vanliga bilar.
Så som lagen ser ut nu kan
15-åringar köra stora lastbilar
som är ombyggda till A-traktorer.